Kонтакт

Недеља парламентаризма


E-mail:[email protected]

Телефон: 063 591 243


 

Народна скупштина Републике Србије

www.parlament.gov.rs


 

Служба Народне скупштине – Група за едукацију и презентацију скупштинске баштине

Е-mail:[email protected]

Телефон: 011 30 26 273